Your address will show here +12 34 56 78
Miškininkystės paslaugos
  • Text Hover

Miško sodinimas

Profesionaliai pasodintas miškas yra svarbus ekologinis veiksnys ir vertingos medienos šaltinis. Šis darbas reikalauja specifinių žinių ir įgūdžių. Tik kokybiškas, tinkamoje vietoje ir teisingai pasodintas miško sodmuo gali sparčiai augti ir tapti sveiku, brandžiu medžiu.

Miško atkūrimas ar įveisimas turi būti paremtas „miško atkūrimo ir įveisimo“ projektu, kuriame aiškiai ir nuosekliai išdėstomas visas atsodinimo ar įveisimo procesas. Projekte apibūdinama: dirvos paruošimas, sodmenų tipas ir poreikis, sodinimo būdai ir terminai. Projektus turėtų rengti tik praktinės patirties turintys miškininkai, kurie žino visus miškininkystės ciklus ir jų specifiką. 

Atkuriant mišką po įvykdytų plynų kirtimų yra svarbu tinkamai paruošti dirvą. Būtina suprasti dirvožemio fizikines bei chemines savybes, drėgmės režimą. Atsižvelgiant į vietos sąlygas, turi būti naikinamos minkštųjų lapuočių ir krūmų ataugos, šalinamos žolės, naikinami kenkėjų ir ligų židiniai. Pašalinus visas kliūtis ne tik sudaromos tinkamos sąlygos medeliams prigyti ir augti, bet ir mažinamas želdinių priežiūros poreikis ateityje.

Miško atkūrimo arba įveisimo sėkmę lemia sodmenų parinkimas, sodinimo laikas, būdas, gylis, naudojami įrankiai bei sodintojų profesionalumas. Vieta kiekvienam sodinukui parenkama individualiai, atsižvelgiant į dirvožemio derlingumo varijavimą, šlaitų ekspoziciją, kitus aplinkos veiksnius. Tik tinkamai pasodinti medeliai ateityje tampa puikiu mišku.
  • Text Hover

Jaunuolynų ugdymas

Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, miško savininkas yra įpareigotas ne tik atsodinti kirtavietę, bet ir atlikti želdinių priežiūros darbus ateinančius 20 metų. Želdinių priežiūra po miško atkūrimo skirstoma į du etapus: žolės pjovimą ir jaunuolynų ugdymą.

Žolės pjovimas yra pirmasis želdinių priežiūros etapas. Nuo miško kirtimo iki jo atsodinimo neretai praeina 2–3 metai, per kuriuos kirtavietėje suveši įvairi žolinė augalija bei minkštieji lapuočiai, kurie pirmaisiais metais stelbia pasodintus medelius. Todėl svarbu 2–3 metus po miškasodžio atlikti žolės pjovimo darbus, kol tikslinės medžių rūšys peraugs žolę ir ji praras stelbiančias savybes. Pirmaisiais metais, kol sodinukai ar žėliniai maži, svarbus itin didelis darbuotojų kruopštumas ir atidumas, kad būtų išsaugoti brangūs medeliai ir miško savininkas išvengtų pakartotinių išlaidų.

Jaunuolynų ugdymo darbai dažniausiai atliekami 5–6, 9-10 ir 15–18 augimo metais, po miško sodinimo darbų (su sąlyga, kad prieš tai keletą metų buvo atliekamas stelbiančios žolės šalinimas). Pagrindinis jaunuolynų ugdymo tikslas – suformuoti norimą medyno tankumą ir jo rūšinę sudėtį. Kirtimų metu yra pašalinami tikslines rūšis stelbiantys medžiai, krūmai ir kita augmenija, formuojamas reikiamas medyno tankumas. Per tankiai augantys medžiai pasižymi geru aukščio, tačiau mažu skersmens prieaugiu. Tokie medžiai nėra atsparūs vėjo bei sniego daromai įtakai, todėl pernelyg tankiuose medynuose dažnesnės vėjolaužos ir sniegolaužos. Vėjo ir šlapio sniego padaryta žala jauniems medynams gali būti itin nuostolinga, ypač 10–20 augimo metais. Profesionaliai ugdomi medžiai auga sparčiau, sukaupia didesnę biomasę, mažiau šakojasi, užauga tiesesni ir sveikesni. Tinkamai prižiūrėto miško vertė yra didesnė.

Miško priežiūra – tai sunkus, įgūdžių ir žinių reikalaujantis darbas, kurį vertėtų patikėti profesionalams. Esame subūrę geriausią Lietuvoje šį darbą išmanančių ekspertų komandą, kurių ilgametė patirtis Europos miškuose gali užtikrinti, kad iš savo miško ateityje gausite didžiausią įmanomą naudą.
  • Text Hover

Želdinių apsauga

Ruduo – metas ne tik sodinimui, žolės pjovimui ar ugdymui, bet ir žėlinių bei želdinių apsaugojimui. Esant šaltoms ir snieguotoms žiemoms kanopiniai žvėrys dažniausiai pažeidžia pušų, eglių, ąžuolų želdinius ir žėlinius. Tik tinkamai ir laiku pritaikytos mechaninės (individualios konstrukcijos, tvoros) ir biopreparatinės (repelentai) apsaugos priemonės gali išsaugoti tikslines medžių rūšis. Savo darbe naudojame tik gamtai draugiškus repelentus, kuriuos sudaro mechaninių dalelių užpildas, susidedantis iš kvarcinio smėlio ir natūralaus silikato mineralo. 

Efektyvi žėlinių bei želdinių apsauga reikalauja žinių bei patirties. Mūsų patyrę miškininkai parinks tinkamas apsaugos priemones ir pasirūpins, kad brandaus miško sulauktumėte patyrę kiek galima mažiau nuostolių.
lt_LTLithuanian